Hope

 • Bởi Admin
  16/06/2013
  8 phản hồi

  Bài viết sau không nhằm phá hoại “khối đại đoàn kết dân tộc”, ngược lại, chỉ ra một số ngộ nhận giữa hai bên cộng đồng người Việt trong nước và ngoài nước. Giúp chúng ta hiểu nhau hơn, và hiểu nhau thì sẽ dễ thông cảm, chia sẻ với nhau hơn, âu cũng là một cách “hòa hợp, hòa giải dân tộc”.

  Bởi Khách
  27/05/2013
  2 phản hồi

  Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam, / hãy đứng lên cháu con rồng tiên / đừng thờ ơ, đừng làm ngơ / triệu con tim, cùng bước tới... / chúng ta là dòng giống Lạc Hồng