Hồng Thuận

  • Bởi Mắt Bão
    29/01/2014
    0 phản hồi

    Vào ngày 05.02.2014 tới, theo cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR), Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ chất vấn nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về những hành vi vi phạm nhân quyền trong 4 năm qua. Nhân dịp này, tại hải ngoại, cộng đồng người Việt đã tổ chức chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam để có những báo cáo xác thực cho Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cs VN. Một trong những hoạt động của chiến dịch này là cuộc hội Hội Thảo về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam vào ngày 04.02.2014 tại Liên Hiệp Quốc, một ngày trước khi diễn ra buổi Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát vào ngày 05.02.2014.