Hội nghị cử tri

 • Bởi Sapphire
  17/04/2016
  0 phản hồi

  Từ các chỉ thị của người đứng đầu đảng, xuống đến cấp phường, nó biến thành các thủ đoạn đa dạng, bất chấp văn hoá, bất chấp pháp luật, thể hiện sự mẫn cán, sự trung thành, nhưng cũng thể hiện trình độ văn hoá, mức độ tha hoá của hệ thống cơ sở, nơi đảng trực tiếp với dân, nơi duy nhất biến nghị quyết đảng thành hiện thực đời sống sinh hoạt xã hội.

  Bởi Sapphire
  13/04/2016
  4 phản hồi

  Dùng một vài chục cử tri nơi cư trú để đánh giá tiêu chuẩn một ứng viên, mà không để họ tự thể hiện năng lực của mình trước công chúng, thì quả đúng là đang dùng một bài văn để kiểm tra một người giỏi toán, hay có thể hiểu là dùng sự giới hạn của con người và địa lý để giải quyết một vấn đề vĩ mô mang tính quốc gia. Đó là điều không thể chấp nhận được. Vì xác suất thống kê đã nói, mẫu thử nhỏ không đủ để đại diện mang tính phổ biến.

  Bởi Đa Nguyên
  08/04/2016
  5 phản hồi

  Cả hệ thống chính trị cơ sở xúm vào chủi rủa tôi, có kẻ còn định xông vào đánh tôi và đuổi tôi về đi cho sớm chợ, để họ hoàn thiện báo cáo coi như vẫn đúng thủ tục. Tôi cười rồi nói vậy là mọi người coi đây là cái chợ để mua bán đổi chác rồi nhé.

  Bởi Sapphire
  28/03/2016
  2 phản hồi

  Hội nghị cử tri về bản chất là hội nghị nhằm giúp các ứng viên tiếp xúc và vận động với những người sẽ bỏ phiếu cho mình. Trong hội nghị này đáng lẽ chủ yếu là để ứng viên trình bày chương trình hành động của mình, trong trường hợp trúng cử. Nhưng từ trước đến nay, các ứng viên do đảng và nhà nước giới thiệu thường gần 100% là đảng viên.