học thuộc lòng

 • Bởi Admin
  05/07/2015
  3 phản hồi

  Cách thức ra đề thi chú trọng vào kiểm tra “tri thức” lịch sử với những thông tin về nhân vật, sự kiện gắn liền với địa danh và ngày tháng chính là sự thử thách khả năng ghi nhớ của chúng con. Tiếc thay não bộ con người không phải là ổ cứng của máy tính. Những gì muốn lưu giữ lâu trong não phải là những thứ có tác động lớn tới tình cảm, cảm xúc hoặc được lưu vào theo một lô-gic khoa học, gắn bó với thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Nhưng thưa cô dì chú bác, triết lý và cách thức giáo dục lịch sử hiện tại đa phần chỉ là “truyền đạt tri thức” tới học sinh thì làm sao chúng con nhớ được? Có nhớ lúc này, lúc khác sẽ lại quên.

  Bởi Admin
  10/03/2014
  4 phản hồi

  “Theo lối dạy của Common Core, học sinh phải biết cộng tác, thảo luận với nhau, giải thích cho nhau nghe nhận định của mình, biết cách xử dụng internet để nghiên cứu, phải hiểu mọi vấn đề một cách sâu sắc, và phải có khả năng phân tích.” Luật sư Nguyễn Quốc Lân giải thích.

  Bởi Khách
  22/06/2010
  4 phản hồi

  Học sinh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: chép và chép tất cả các đề và các đáp án. Cứ thế từ tiết này qua tiết khác, từ đề này sang đề khác, cả văn lẫn toán, hóa…cứ thế mà chép. Hết vòng này đến vòng khác, chép như một cái máy. Một ngày 4 tiết trên lớp chép, 4 tiết phụ đạo buổi chiều chép…