Hoàng Trường Sa

 • Bởi Sapphire
  03/02/2015
  0 phản hồi

  Kể từ khi người khổng lồ Trung Quốc “tỉnh giấc” và xoay trục hướng ra biển với tham vọng trở thành cường quốc biển, sớm thay thế Hoa Kỳ “cai quản biển khơi”, biển Đông đã không còn yên tĩnh.

  Bởi Xích lô Hải Phòng
  22/09/2009
  10 phản hồi

  “Dù gì thì lịch sử cũng phải ghi nhận việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng tháng Tám và đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến ”Điện Biên chấn động địa cầu”. Những người “quốc gia” nên nhận sự kém cỏi của mình là không làm được gì có sức thuyết phục dân tộc.