Hoàng Trần

 • Bởi Admin
  11/10/2018
  0 phản hồi

  Điểm b, Khoản 1, Điều 57 của dự thảo NĐ ANM quy định: “Khi sử dụng các dữ liệu được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 54 Nghị định này, các doanh nghiệp được quy định tại Điều 55 phải […] được sự đồng ý của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghê cao thuộc Bộ Công An khi triển khai kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam.”

  Bởi Admin
  11/09/2017
  0 phản hồi

  Tại đây, chúng ta có thể gần như chắc chắn 100% rằng chưa có bất kỳ quyết định điều tra hay khởi tố vụ án/bị can nào liên quan đến việc một số tài xế dùng tiền lẻ để thanh toán tại các trạm BOT. Vậy, công an huyện Văn Lâm đã sử dụng cơ sở hay căn cứ pháp luật nào để tự ý triệu tập 3 tài xế trên. Nếu muốn làm sáng tỏ hoặc tìm hiểu về một số vấn đề, công an có thể MỜI những người này (và tất nhiên họ có quyền chấp nhận hoặc từ chối lời mời này), nhưng không thể TRIỆU TẬP và ép buộc họ phải đến làm việc một cách trái pháp luật. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành vi vi phạm Hiến pháp trắng trợn.