Hoàng Hà

 • Bởi Khách
  17/12/2011
  5 phản hồi

  Vì vậy tôi tôi kêu gọi mọi người: các thầy, các cô, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, trí thức, những người có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội hãy dừng lại, đừng tiêp sức tuyên truyền, tẩy não cho đảng cs nữa. Đừng để con cháu chúng ta còn tiếp tục xây dựng XHCN.

  Bởi Admin
  28/12/2010
  4 phản hồi

  Những liên quan đến chủ nghĩa Mác – Lê Nin (CN M-LN) là nội dung chưa được pháp điển hóa, tức chưa được một văn bản nào định nghĩa CN M-LN là gì, Điều 2 Hiến pháp không nhắc tới, cả Bộ luật hình sự không có một từ nào ghi CN M-LN. CN M-LN là một học thuyết, chủ sở hữu của nó thuộc về người thừa kế của các ông M-LN họ chưa có đơn thưa kiện thì cơ quan bảo vệ pháp luật chưa có căn cứ xem xét.
  Việc ông Vũ yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp cũng không thuộc nội dung của Điều 2 Hiến pháp, tức ngoài giới hạn xét xử như tội danh do VKS truy tố.