Hoàng Đức

  • Bởi Admin
    12/08/2018
    0 phản hồi

    Vụ Ba Huân bớt nóng nhưng một số ‘ngộ nhận’ (tạm để trong ngoặc vì nó không hẳn có nghĩa tiêu cực) về nó, ngay cả trong cộng đồng startup thì không. Với tư cách là một người từng làm việc với các quỹ, kể cả VinaCapital, mình xin chia sẻ một vài suy nghĩ vụn vặt về khía cạnh pháp lý và thực tiễn của vụ này. Để tiện, mình sẽ đặt vấn đề ở dạng Q&A và cố gắng giải thích vấn đề từ quan điểm cá nhân (và trên cơ sở là không có cơ hội xem trực tiếp các tài liệu liên quan).