hòa hợp - hòa giải

 • Bởi Hồ Gươm
  23/12/2013
  4 phản hồi

  Tôi không bao giờ mất thì giờ suy nghĩ về vấn đề "hoà giải hoà hợp" giữa những nhóm người Việt Nam ở hải ngoại với đảng cộng sản Việt Nam vì đó là điều không bao giờ cần phải đặt ra, vì không cần thiết và vô bổ. Cả hai nhóm chỉ là những thiểu số.

  Đáng quan tâm là những tổ chức xã hội dân sự xuất hiện trong nước đang đánh dấu thời điểm người dân thóat khỏi những tuyên truyền gây chia rẽ mù quáng hơn 60 năm qua, để hợp sức dành lại quyền tự quyết.

  Bởi VoTrungDan
  11/06/2009
  23 phản hồi

  Nếu bạn đặt ra câu hỏi tại sao tuổi trẻ thờ ơ với con đường chính trị của người Việt Hải Ngoại thì câu trả lời dễ dàng nhất của họ là ‘I don’t care’. Còn những người quan tâm thì rất ít số bạn trẻ nào dám nói ra sự thật vì họ vẫn chưa dám nói. Nếu có nói thì cũng chỉ nói với một hay hai người lớn tuổi, rồi câu trả lời đó được thêm bớt vài lời từ người lớn này sang người lớn khác cho tế nhị và không phải bị người khác chụp mũ.

  Bởi tqvn2004
  07/04/2009
  7 phản hồi

  Còn Việt Nam chúng ta, suốt trong chiều dài lịch sử từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, Tây Sơn… chỉ thấy trả thù, trả thù, trả thù, chỉ thấy những trò hèn hạ như tứ mã phanh thây, đào mồ cuốc mả cho lính đái vào đầu lâu, tru di tam tộc, cửu tộc, chém ngang lưng, chôn sống tập thể, đấu tố, thủ tiêu, ám sát…