hòa giải

 • Bởi Khách
  19/04/2010
  5 phản hồi

  Nhưng bài học lịch sử lớn nhất mà ta phải rút ra cho cả một giai đoạn lịch sử dài và đầy đau khổ này là chúng ta không thể không có một nhân sự chính trị và một cơ sở tư tưởng lành mạnh. Chúng ta không làm được gì hết nếu thiếu hai điều kiện đó. Ngày nay nhân sự chính trị của ta rất ít ỏi, vậy thì những con người hiếm hoi đó, dù ở cương vị nào và ở đâu, phải ý thức rằng họ là một sắc tộc thiểu số cần phải nương tựa nhau để sống.

  Bởi Khách
  26/03/2010
  0 phản hồi

  Các Tướng lĩnh cộng sản nhìn nhận Trung tá Ngụy văn Thà và các chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 là người yêu nước. Họ đã dùng danh xưng Việt Nam Cộng Hòa mà trước kia họ chỉ gọi Ngụy Quyền Miền Nam. Tức là trong lòng các Tướng lĩnh ấy đã có lòng “hòa hợp hòa giải” rồi đấy

  Bởi Admin
  25/03/2010
  19 phản hồi

  Bước thứ hai là hoà giải hoà hợp dân tộc với những người yêu nước ở quốc nội, vì lầm đường hay lạc đường đi theo cộng sản. Nên nhớ có những người đảng viên cộng sản bất mãn trước sự ươn hèn của tập đoàn cầm quyền, nhưng họ vẫn cứ tự hào cái quá khứ đánh Tây, đánh Mỹ giành độc lập. Trường hợp nhà văn Phạm Đình Trọng viết thư giã từ Đảng, nhưng trong thư vẫn cho rằng hành động Chống Mỹ Cứu Nước trước kia của mình là đúng.

  Bởi Khách
  18/01/2010
  3 phản hồi

  Một trong những lẽ thường của người Việt Nam là ai cũng mơ to muốn đẹp trong khi khả năng chỉ có hạn. Xây chùa mới được lưng lửng thì ban quản lý xem ra quỹ đã cạn tiền. Thế là người ta tìm cách mời gọi hảo tâm đầu tư từ trong nước ra đến hải ngoại. Ban quản lý việc tôn tạo chùa làng lúc này toàn những người có "máu mặt", không ít trong số đó là các đảng viên (csVN, tất nhiên) từng kịch liệt phản đối việc khôi phục chùa ngày trước. Mấy bà trong Ban Hội Tự không vừa lòng về việc này, nói sổ toẹt "lúc khó khăn thì éo thấy đâu, nay thấy có ăn thì lăn vào".

  Pages