họa

  • Bởi Mắt Bão
    13/05/2014
    0 phản hồi

    Trước làn sóng ồ ạt của Trung Quốc, lợi dụng chính sách thông thoáng, cùng với thái độ cúc cung tận tụy (chủ yếu vì cái bả lợi lộc cho cá nhân, phe nhóm) của các quan chức nhà mình từ trên xuống dưới, họ đã dễ dàng làm chủ được hàng ngàn km2 đất đai tại các khu vực hiểm yếu về an ninh, quốc phòng, các cảng nước sâu có vị trí phòng thủ chiến lược, ở khắp các tỉnh biên giới phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên với thời hạn thuê (như bán đoạn) 50 đến 70 năm và nó nghiễm nhiên biến thành lãnh địa bất khả xâm phạm của Trung Quốc. Đội quân thứ năm trá hình khoác áo “hợp tác đầu tư thương mại” ùn ùn kéo sang đông như hội, dựng nên hàng loạt làng Trung Quốc, xã Trung Quốc, phố Trung Quốc ở khắp nơi, vượt khỏi tầm kiểm soát (một phần do buông lỏng cùng với thả lỏng vì cái lợi trước mắt) của cơ quan công quyền. Nhận rõ mưu sâu, kế hiểm này nhiều người đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xâm lấn đang đến gần. Riêng tôi đã suy nghĩ và xác định không còn ở tầm nguy cơ nữa mà là hiểm họa đã sát nách. Gần đây tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã chỉ thẳng ra là: “Chẳng phải là đã mất nước từng phần là gì?”. Những cảnh báo đó không làm lay chuyển được lòng hăng say của những ai đó vẫn quyết cướp đất của dân để dâng hiến cho “đối tác tốt” mà điển hình như ở Nam Định và Hà Tĩnh. Tất cả những diễn biến kể trên đều có thể đặt cho nó cái tên là: Tự rước họa!