Hồ Diệu Bang

 • Bởi Admin
  13/10/2010
  5 phản hồi

  Tôi tin rằng tự do ngôn luận là điều không thể thiếu được đối với bất kỳ quốc gia nào, với một quốc gia đang trên đà phát triển và với một quốc gia đã trở nên hùng mạnh. Tự do ngôn luận đã được bao gồm trong hiến pháp Trung Quốc. Tôi thường nói rằng chúng tôi không những nên để người dân có quyền tự do ngôn luận, mà quan trọng hơn nữa là chúng tôi phải tạo điều kiện để họ chỉ trích hoạt động của chính quyền. Chỉ khi có được sự kiểm soát và theo dõi mang tính phê bình của người dân thì chính phủ mới có thể làm việc tốt hơn, và nhân viên các cơ quan chính phủ mới thật sự trở thành công bộc của dân.

  Bởi Bien-Tap
  29/05/2009
  0 phản hồi

  Hai mươi năm trước đây, năm 1989, một mùa xuân đặt biệt đến với Trung Quốc. Nhưng trong ngọn gió xuân này ngầm chứa một trận cuồng phong thế kỷ, manh nha quét sạch chế độ chuyên chế để đưa đất nước vào thời đại tự do dân chủ.

  Tình thế bắt đầu có chuyển biến từ 2 năm trước.