Hiến pháp mới

  • Bởi Khách
    02/10/2009
    3 phản hồi

    (AP) Hiến pháp mới của Bắc Hàn lần đầu tiên nhắc tới sự tôn trọng quyền con người, đây là một cố gắng khả thi của Bình Nhưỡng nhằm tránh sự chỉ trích của quốc tế về hành xử khắc nghiệt đối với công dân, một quan chức của Nam Hàn và một nhà phân tích nói như vậy vào hôm thứ Hai vừ