hiện đại hoá

 • Bởi Admin
  11/04/2017
  2 phản hồi

  Một thời, người ta hùng hồn tuyên bố đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Nay mục tiêu ấy đã coi như phá sản. Và giờ họ lại khẳng định Việt Nam có thể đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, rằng nó sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sớm thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  Bởi Admin
  20/10/2014
  0 phản hồi

  Ở Đại hội IX (2001) Đảng CSVN đã đặt mục tiêu Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, có nghĩa là khi đó công nghiệp phải đóng góp hơn 50% vào GDP. Hiện thời tỷ lệ này chưa tới 20% và thậm chí đang xuống dần trong mười năm qua [1]. Dựa vào đà phát triển từ 1975 tới nay, có hy vọng gì là Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đó?

  Bởi Hồ Gươm
  26/06/2012
  0 phản hồi
  Chủ đề: Kinh tế

  Mọi người hẳn sẽ kinh ngạc khi ai đó cho rằng, việc thay chợ bằng siêu thị không những không phải là đang hiện đại hoá mà thực chất lại là một sự “giật lùi”. Tuy nhiên, TS Stephanie đã chứng minh đây là nhận định có cơ sở.