Hành Trình Vô Định

  • Bởi Hồ Gươm
    06/01/2013
    0 phản hồi
    the_hobbit.jpg

    Đây là câu chuyện về niềm tin, về sự hy sinh, về lòng hy vọng. Cho dù phải đương đầu với muôn vàn hiểm họa phải trả giá bằng sinh mạng, những người Hobbit nhỏ bé vẫn bước ra khỏi cuộc sống an phận thủ thường, tìm cách chiếm lại quê hương bị con rồng khổng lồ hung dữ chiếm đóng. Sống trong đời sống cũng chính là tham gia một cuộc hành trình vô định, để đi cho đến cùng đích của mộng đời bất tận. Như nhóm 13 người của Bilbo kiên quyết lên đường tìm cách lấy lại những gì vốn là của quê hương, vốn là bản sắc dân tộc. Họ hiểu rằng lo cho bản thân thôi không đủ, còn phải nghĩ đến những người khác, và quan trọng hơn cả là phải biết nghĩ đến giang sơn tổ quốc. Bilbo đã ghi lại cho cháu trai Frodo của ông bài học kiên cường, của những người đứng lên đáp lời sông núi đấu tranh chống bạo quyền. Và đây cũng chính là thông điệp hào hùng của “The Hobbit: An Unexpected Journey.”