hàng rào kỹ thuật

 • Bởi Hồ Gươm
  05/08/2011
  2 phản hồi

  Để có thể hoàn thiện một chiến dịch tấn công bằng ASBM, Trung Quốc phải có một dự án cỡ Discoverer II của Mỹ, trong đó hệ thống (được đề xuất) gồm 24 vệ tinh được trang bị SAR lẫn Thiết bị hướng dẫn mục tiêu di động mặt đất (Ground Moving Target Indicator – dùng xung động Doppler để xác định mục tiêu di động trên phạm vi quan sát rộng, đặc biệt hữu dụng đối với thăm dò hải trình). Tuy nhiên, Discoverer II tỏ ra tốn kém (từ 25-90 tỉ USD – theo ước tính của Cơ quan ngân sách Quốc hội Mỹ) đến mức đến nay dự án này vẫn nằm trên bàn giấy. Rõ ràng, để triển khai thành công ASBM, Trung Quốc còn phải mất một chặng rất dài, để trước hết, phát triển cho đủ chín về năng lực kỹ thuật không gian – một thách thức lớn đến nỗi có lẽ chẳng bao giờ Trung Quốc qua mặt được Mỹ, nước duy nhất thế giới hiện nay đã có thể đưa người lên Mặt trăng từ tận năm 1969 và (NASA) là nơi duy nhất thế giới có thể đóng được phi thuyền con thoi từ tận năm 1981. Kể lại cũng để thấy trình độ kỹ thuật không gian quân sự Trung Quốc bây giờ vẫn ở giai đoạn sơ khai đến mức nào.

  Bởi Admin
  06/08/2010
  4 phản hồi

  Trong các đợt thầu, Doanh Nghiệp Trung Quốc bỏ rất rẻ, một trong những nguyên nhân là do chúng ta chưa có hàng rào kỹ thuật.