hàn lâm

 • Bởi Cát Bụi
  10/08/2014
  1 phản hồi

  Sự học mở đường cho trí tuệ. Học hàn lâm, kinh điển là có sách, có thầy, học kinh nghiệm là từ thực tiễn. Hai sự học nầy gắn kết với nhau tạo thành trí tuệ của con người. Gắn kết sớm và chặt chẽ thì kinh tế xã hội sẽ phát triển nhanh.

  Bởi Admin
  28/01/2012
  8 phản hồi

  Nghĩ về VKHVN, rồi Viện sỹ Hiệu nay đã hưu mà lo cho Viện Toán Cao cấp và Giáo sư Châu. Dù tin vào tài năng xuất chúng của tác giả giải Fields, vẫn có nỗi lo không phải không có căn cứ. Cứ xem sau 40 năm hoạt động của Viện Toán đã góp gì cho nền kinh tế nước nhà cũng đủ hiểu tại sao.

  Bởi Admin
  06/06/2010
  6 phản hồi

  Đâu mới thực sự là thực tiễn đích thực, đâu mới chính là cái mà lý luận cần phải tập trung và làm rõ, hơn là các hình thức ngụy biện trá hình và tự ru ngủ mình và ru ngủ nhau?