Hà Lemmy

  • Bởi Admin
    15/08/2019
    3 phản hồi

    Chiều nay mình cũng được gặp một case như vậy. Do để quên điện thoại trên Grab Car, anh tài xế mạnh dạn tắt máy sau khi mình gọi nhiều lần vào điện thoại. Để che đậy cho hành động này và đổ lỗi cho hành khách đi xe sau mình, anh ấy quyết định nói dối quanh để mình cho qua, nào là anh đã đón nhiều người sau khi trả em về, nào thì anh đã đón một người qua đường nên không có số điện thoại cho em gọi... Sau khi mình trao đổi và investigate tử tế trên hotline của Grab, nhận ra nguy cơ cắt mã tài xế, anh ta chủ động nói dối thêm một lần nữa để trả lại điện thoại; claim rằng điện thoại mình bị rơi dưới sàn xe mà không khách nào để ý.