Hà Đình Sơn

 • Bởi Khách
  30/04/2013
  0 phản hồi

  Hai chục năm gần đây toàn xã hội đã không ai xa lạ với cụm từ “Giải phóng mặt bằng – GPMB” tức là thu hồi đất đai. Giải phóng mặt bằng chính là một cuộc cách mạng kinh tế mang đặc trưng xã hội chủ nghĩa. Nó xảy ra ở các địa phương, tỉnh, thành trong toàn quốc. Nó tác động đến kinh tế, xã hội của cả nước từ hai chục năm cho đến nay và còn di họa về sau.

  Bởi Admin
  27/01/2013
  0 phản hồi
  chong_tham_nhung.jpg

  Chế độ độc tài đẻ ra tham nhũng. Tham nhũng chính là “lý tưởng” thật của chế độ độc tài. Tham nhũng là chất keo gắn kết của chế độ độc tài. Ngược lại không có chế độ độc tài thì không thể tham nhũng tràn lan, nhưng tham nhũng lại làm xói mòn và dẫn đến hủy diệt chế độ độc tài. Đây chính lý do giải thích một mâu thuẫn là tại sao chế độ độc tài cũng kêu gọi chống tham nhũng, nhưng chỉ chống nửa vời vì không còn tham nhũng thì cũng không còn chế độ độc tài.

  Bởi Hồ Gươm
  03/04/2011
  0 phản hồi

  Giữa những người thời ấy có cuộc tranh cãi: Giả sử có lúc giữa ĐẢNG và CHÂN LÝ không hoàn toàn khớp nhau thì theo Đảng hay theo Chân lý? Cánh Nhân văn bảo phải lấy CHÂN LÝ làm chuẩn để giúp Đảng sửa đổi phù hợp với CHÂN LÝ. Nhưng các Đảng viên chống lại kịch liệt, họ nói: Ngay cả khi Đảng mâu thuẫn với Chân lý vẫn phải theo Đảng, theo Đảng thì Đảng sẽ tìm lại Chân lý cho, chứ mất Đảng sẽ mất Chân lý vĩnh viễn(!).

  Bởi Khách
  31/01/2011
  4 phản hồi

  Xin được nói ngắn gọn là chính quyền muốn xử lý vụ án Cù Huy Hà Vũ cho “thấu tình” dư luận. Chính quyền phải lắng nghe, dù tiếp thu hay không là việc khác cái tình, cái ý, cái thiện, cái dũng ở nơi các vị “xưa nay hiếm”. Đã đến phút cuối của vụ án rồi mà xã hội và chính quyền hình như chưa thấy cái “sóng” nào trên mặt hồ công luận từ các vị.

  Bởi Khách
  30/01/2011
  2 phản hồi

  Ông Vũ có đòi hỏi về hòa giải dân tộc, nếu ông Vũ bị kết tội thì nhân dân Việt Nam cũng hiểu được thực tâm của Đảng đối với vấn đề hòa giải dân tộc là thế nào?

  Bởi Admin
  14/09/2010
  3 phản hồi
  SiPhuBacKy_thumb.jpg

  Nước vinh hay nhục chẳng phải là do tài nguyên nhiều, ít hay địa lý, khí hậu mà do văn hóa nước nhà. Cái văn hóa làm cho nước vinh hay nước nhục thì nhìn vào đám kẻ sĩ là biết ngay một phần của cái văn hóa ấy. Cái văn hóa mà kẻ sĩ có dám nói nên sự thật không hay hèn hạ, chỉ biết cúi mình để được gặm khúc xương.

  Bởi Khách
  12/09/2010
  0 phản hồi

  Tình hình đã chín cho một sự thay đổi về cơ bản. Nghĩa là thay hẳn từ hệ thống độc đoán độc đảng sang hệ thống dân chủ đa đảng thật sự, văn minh. Ý muốn xây dựng dân chủ trong chế độ độc đảng đã thất bại rõ rệt, triệt để. Nó đã bị phá sản rành rành ở ngay Liên Xô rộng lớn, ở cả Đông Âu đông dân.

  Bởi Admin
  28/08/2010
  0 phản hồi

  Nếu chính sách ‘ba không’ này của quốc phòng Việt Nam được thực thi, thì đó chính là nguyên nhân làm cho Việt Nam bị mất chủ quyền biển, đảo trong quá khứ và tương lai vào tay Trung Quốc; nguyên nhân dẫn đến những cái chết của ngư dân Việt Nam ở Biển Đông.

  Bởi Admin
  13/08/2010
  1 phản hồi

  Cái mạnh của người giành được chính quyền thời kỳ đầu chỉ là nhất thời. Nếu ngay sau đó không thực hiện lời hứa của cuộc cách mạng, không thực hiện lời hứa với những người đã hy sinh và không thực hiện lời hứa với nhân dân. Cuộc cách mạng đó sẽ mất dần tính chính nghĩa. Và trở thành phương tiện chiếm đoạt của nhóm độc quyền.

  Bởi Admin
  10/08/2010
  0 phản hồi

  Yêu cầu Quốc hội Việt Nam ban hành luật Quân Đội Nhân Dân, với mục đích qui định nhiệm vụ và quyền hạn của Quân đội nhân dân; những việc phải làm và những việc không được làm.

  1. Quân đội phải trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân.

  2. Quyền điều động, tổng chỉ huy quân đội phải là người đứng đầu nhà nước.

  3. Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia bao gồm: đất đai, vùng nước, vùng biển, vùng trời, lòng đất. Bảo vệ biên giới quốc gia.

  Bởi Admin
  20/07/2010
  6 phản hồi

  Qua đoạn trích, ai cũng nhận thấy nỗi cô đơn, bất lực, đau xót đến xé lòng của một người mẹ trước nỗi oan ức đến với đứa con gái ngây dại của mình. Đó không gì khác chính là bằng chứng tố cáo không thế chối cãi được, là lời kết tội của bản án hôm nay.

  Bởi Khách
  27/06/2010
  4 phản hồi

  Hiến pháp là kết quả trưng cầu ý kiến toàn dân Việt Nam. Việc hủy bỏ, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải thông qua trưng cầu ý kiến toàn dân Việt Nam.

  Bởi Admin
  23/03/2010
  4 phản hồi

  Về mặt lý luận và khoa học pháp lý đến nay chưa có chứng minh nào nói Đảng là một tổ chức nằm trong Nhà nước pháp quyền. Giả sử, Đảng là một tổ chức nằm trực thuộc trong bộ máy Nhà nước, thì mối quan hệ giữa ba ngành lập pháp hành pháp và tư pháp sẽ trở nên không bình thường nữa vì bị chi phối trực tiếp của một “ngành thứ tư”. Nghĩa là ba ngành kia sẽ không còn tồn tại độc lập mà trở thành phụ thuộc, chấp hành Đảng - đến đây thì Nhà nước pháp quyền đã hoàn toàn biến mất, nếu còn thì chỉ là cái vỏ mà thôi.