GS. Trần Văn Khê

  • Bởi Trà Mạn
    24/06/2015
    1 phản hồi

    Giáo sư Trần Văn Khê, cây đại thụ của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam vừa qua đời ở tuổi 94 (1921-2015). Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động âm nhạc ở nước ngoài, đem tiếng nhạc Việt Nam giới thiệu khắp năm châu bốn biển, ông trở về quê hương, tiếp tục cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà những năm cuối đời. TBKTSG Online xin giới thiệu đến bạn đọc một trích đoạn trong hồi ký của ông.