giữ gìn

  • Bởi tqvn2004
    07/12/2009
    0 phản hồi

    Trong khi chúng ta đang trông chờ vào những cam kết của các cường quốc công nghiệp nhằm chống lại tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đối khí hậu.