Ernest Z. Bower

 • Bởi Admin
  08/08/2011
  5 phản hồi

  Các đặc điểm quan trọng nhất của nội các mới là tinh giản, liên tục, gắn kết và trẻ. Đây là đội bóng của ông Dũng. Thủ tướng đã có thể thực hiện lựa chọn của mình với nhiều tự do hơn so với khi ông được bầu lần đầu vào năm 2006, cho thấy việc tiếp tục tăng cường sức mạnh của văn phòng thủ tướng. Trong khi Tổng Bí thư Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng, mang danh nhân vật quyền lực nhất trong cả nước theo hiến định, thì sự thống trị của văn phòng Thủ tướng trong các công việc hàng ngày vẫn sẽ tiếp diễn.

  Bởi Admin
  21/07/2010
  1 phản hồi

  Việt Nam đang trong giai đoạn căng thẳng nhất của chu kỳ chính trị, tương tự như bốn tháng cuối cùng của các kỳ bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, trong khi tên tuổi của những người sẽ nắm giữ quyền lực tối cao của đất nước này đang được xác định, gần như không có sự thảo luận công khai nào về chính trị trong nước. Ernie Bower khám phá khung cảnh chính trị của Việt Nam.