Duy Thông

  • Bởi Admin
    15/07/2013
    1 phản hồi

    Tất cả các lãnh đạo EVN, Bộ Công thương, Chính phủ và các Bộ ngành khác (Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ…) nếu phải trả lời về việc có hay không giá điện đang phải gánh khoản lỗ hàng nghìn tỷ đồng của EVN telecom, đều rất dứt khoát là không. Tôi thì khẳng định ngược lại, rằng chính cách làm ăn gian dối của EVN, chính sự thiếu trung thực của lãnh đạo EVN đã làm cho giá thành điện bị biến dạng, không phản ánh đúng thực tế. Cụ thể nhiều khoản lỗ của EVN telecom đã được hạch toán thẳng vào giá điện.