Dương Danh Hy

  • Bởi tqvn2004
    02/04/2009
    0 phản hồi
    11_bandolon2.jpg

    Ông Phạm Quang Tuấn vừa lên tiếng bênh vực ông Dương Danh Huy trên talawas qua bài viết «Giải pháp Biển Đông của Dương Danh Huy và Quỹ Nghiên cứu Biển Đông».