đường băng

  • Bởi Khách
    17/10/2014
    0 phản hồi

    Hành động xây dựng đường băng của phía Trung Quốc là vô giá trị, không thể làm thay đổi thực tế là Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa.