Đúng và sai

 • Bởi Khách
  06/06/2010
  40 phản hồi

  Đôi điều nói với Gấu Trắng (WhiteBear)

  Hà Văn Thịnh

  Như tôi đã bộc bạch với bạn đọc Dân Luận mươi ngày trước, tôi mệt mỏi và không muốn viết nữa: Mỗi người hiểu một phách và cứ cãi nhau cái chuyện đâu đâu; trong khi mục đích của cái sự viết này là để cho Đất Nước Việt Nam tốt đẹp hơn và, sao cho mỗi chúng ta, khi nhắc đến hai từ Việt Nam được rạng rỡ nụ cười mà không phải trào nước mắt…