Đông Triều

  • Bởi Admin
    25/12/2012
    0 phản hồi
    1356138495-tan-cong-cong-an-3.jpg

    Xem cái clip cưỡng chế ở Đông Triều hôm 21 tháng 12 vừa qua, ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu tôi là: tết nhất đến nơi rồi, nhiều nhà sẽ mất tết đây!