đông người

 • Bởi Admin
  28/09/2012
  3 phản hồi

  Sáng 27/9, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc người dân đi khiếu kiện là bày tỏ nguyện vọng cá nhân, nhưng mặc áo màu Quốc kỳ, cầm khẩu hiệu đòi đất đã "làm xấu hình ảnh thủ đô, ảnh hưởng đến ngoại giao".

  Bởi Admin
  14/10/2011
  2 phản hồi
  Chủ đề: Pháp luật

  Vốn dĩ người Việt Nam rất ngại gõ “cửa quan”, nhất là phải “kéo đàn kéo đống” đi đòi hỏi quyền lợi cho bản thân mình. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cơ chế gần đây, đặc biệt là thực tế bồi thường giải tỏa thu hồi đất với vô vàn kiểu áp dụng chính sách đã xô đẩy nhiều người dân vào chung một hoàn cảnh, chung một quyền lợi dẫn đến việc viết chung đơn khiếu nại hoặc kéo đông người đi khiếu kiện. Do đó, về bản chất đó vẫn là nguyện vọng chính đáng và cũng là quyền công dân.

  Bởi Admin
  28/10/2010
  0 phản hồi

  Do đó tôi - Cù Huy Hà Vũ - yêu cầu Quý Tòa thụ lý Đơn khởi kiện này của tôi để đưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra xét xử công khai nhằm huỷ bỏ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp ký cấm công dân khiếu nại tập thể trái Hiến pháp và Pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân!

  Bởi Admin
  12/09/2010
  2 phản hồi

  Nếu thật sự vì dân vì nước thì thanh tra chính phủ nên sớm rút lại quyết định này. Nếu là chuyện tách đũa ra khỏi bó đẻ dễ bẻ thì không còn chuyện gì nói nữa. "Thôi rồi Lượm ơi". Sao các vị ăn lương từ tiền thuế của dân lại không bảo vệ dân? hu hu!

  Bởi Admin
  10/09/2010
  3 phản hồi
  ha_noi4.jpg

  Không thấy có quy định nào cấm nhiều người cùng đứng đơn khiếu nại, tố cáo hoặc đơn khiếu nại, tố cáo nhiều người đứng tên thì không giải quyết. Hoặc cấm gởi đến nhiều cơ quan cùng một lúc. Theo tinh thần của Hiến pháp Việt Nam (Chương V), thì công dân Việt Nam được quyền làm những gì mà pháp luật không cấm.

  Bởi Admin
  09/09/2010
  0 phản hồi

  Khi một chính quyền cảm thấy khó xử và có phần sợ hãi trước những hình thức phản kháng "bất bạo động" của người dân trong nước, có nghĩa là họ thừa nhận sự độc tài trong đường lối lãnh đạo của mình?