Đông Du

 • Bởi Admin
  03/09/2015
  11 phản hồi

  Giành độc lập được mấy hôm, Trần Dân Tiên (có lẽ là một nhóm, trong đó có hai vị họ Trần thực sự là Trần Huy Liệu và Trần Ngọc Danh) viết ngay một cuốn sách về cuộc đời ông cụ.

  Bởi Khách
  12/02/2014
  1 phản hồi

  Một cuộc cách mạng bằng bạo lực là cần thiết để đánh đuổi ngoại xâm hoặc lật đổ một chính quyền thối nát trong một thời điểm lịch sử cụ thể. Nhưng học tập nhân loại tiến bộ, nâng cao dân trí mới luôn luôn là kế vạn toàn để xây dựng một đất nước có phẩm giá và sự khang kiện.

  Bởi Admin
  03/02/2014
  0 phản hồi

  Hơn một trăm năm trước, Phan Châu Trinh và nhóm Duy Tân chủ trương “khai dân chí, chấn dân khí, hậu dân sinh” để cứu nước. Trong lúc nước nhà trong cảnh nô lệ, nhiều con đường cứu nước được bàn thảo và thử nghiệm, vì sao cụ Phan lại chọn con đường từng bị đánh giá là “cải lương” và không mang lại kết quả thấy ngay được này?

  Bởi Admin
  14/07/2013
  2 phản hồi

  Tôi nghĩ đến hoài bão cháy bỏng của lớp thanh niên trí thức hồi đầu thế kỷ của phong trào Đông Du. Rồi lại nghĩ đến hàng vạn người dân trong nước mong ngóng tìm việc làm ở nước ngoài với giá nhân công rẻ mạt và bao rủi ro khốn đốn… Cảm giác “tủi phận dã man” ngày trước có cái gì thật cao cả, bây giờ cũng vẫn cảm giác “tủi phận” đó, chỉ có điều ít nhiều nó được gắn thêm cái tiếp vĩ ngữ “đói nghèo”, “lạc hậu” nữa.

  Bởi Admin
  04/06/2011
  0 phản hồi

  Tới cuối thế kỷ, Việt Nam lại phát động một phong trào Đông Du khác – ngó bộ – rầm rộ và khí thế hơn. Đợt này thì Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia chưa kịp cập nhật, tôi cũng chỉ biết được (phần nào) là nhờ nghe qua nhà văn Bùi Ngọc Tấn.

  Bởi tqvn2004
  17/08/2009
  0 phản hồi

  Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trên dưới chục năm, những hoạt động của các chiến sĩ duy tân ở cả ba miền Trung Nam Bắc đã viết nên những trang sử đẹp đẽ cho đất nước này ở cả hai bình diện chính trị và văn học (nói chung là văn hóa). Lịch sử Việt Nam ở đầu thế kỷ XX này ghi nhận công lao của họ, và lịch sử văn hoá cũng phải thừa nhận sự đóng góp của họ là to lớn.

  Bởi tqvn2004
  13/05/2009
  0 phản hồi

  Thế nhưng, những người về, sẽ làm được gì? Đất nước sẽ đón nhận họ như thế nào? Có cho họ được thi thố cái thực học mà họ đã hấp thu hay không? Thực tình mà nói, trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ là không. Bao nhiêu tài năng của chúng ta đã cùn mòn, thui chột trong cái hệ thống công chức có khả năng nghiền nát mọi tâm huyết, mọi niềm tin, trong một thời gian rất ngắn. Đó là mặt đáng buồn, và cũng là cái lý của mọi bậc cha mẹ mong muốn con mình ở lại.