đối diện

 • Bởi Admin
  08/08/2019
  1 phản hồi

  Nghe những ông tướng tá, giáo sư tiến sĩ này nọ ra cái điều thông tỏ ta đây hiểu biết, lý luận rằng mạng xã hội đã bị thế lực thù địch lợi dụng, thông tin tầm bậy, đồn nhảm, fake news, v.v.., thấy mắc cười. Một ông tướng còn lấy ví dụ thời gian qua có không ít tin nhảm về sức khỏe lãnh đạo đảng nhà nước, gây hoang mang trong dân chúng, thực ra thì lãnh đạo vẫn... sống, sự xuất hiện của lãnh đạo là cái tát vào mồm bọn xằng bậy.

  Bởi Admin
  12/03/2010
  2 phản hồi

  Cẩm nang tổng hợp và hệ thống các kinh nghiệm được truyền đạt từ những cuộc trao đổi, nói chuyện với những người Ba Lan từng hoạt động độc lập thời Cộng Hòa Nhân Dân Ba Lan (trước năm 1989). Càng gần tới đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam XI, sẽ càng có thêm nhiều bắt bớ. Chúng ta cần hiểu nguyên tắc làm việc của công an trong chính quyền chuyên chế, cần xác định vị trí của mình khi đối diện với an ninh cộng sản để trên hết, không làm tổn hại tới bản thân và sau đó, không để người khác bị liên quan. Mục đích tiếp theo của cẩm nang là không bảo vệ lợi ích của độc tài chuyên chế mà tay chân là các cơ quan bạo quyền như công an và quân đội hay Mặt Trận Tổ Quốc.