đòi công lý

  • Bởi Admin
    17/03/2013
    61 phản hồi
    599705_501849993209334_91006883_n.jpg

    Hiện nay, tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, đang có một đám đông cực lớn, đám đông mang theo một xác người đến cơ quan công quyền để đòi công lý phải được thực thi.