Đỗ Thức

 • Bởi Admin
  29/12/2011
  0 phản hồi

  Đề cập đến hai chỉ tiêu lớn là lạm phát và tăng trưởng trong năm 2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức cho biết, lạm phát năm nay ở mức cao, lên tới 18,13% (tháng 12 năm nay so tháng 12 năm trước), nếu tính bình quân cả năm tới 18,58% trong khi đó tăng trưởng chỉ 5,89%.

  Bởi Admin
  31/01/2011
  1 phản hồi

  Cho dù Việt Nam chưa có và không cần đa nguyên như lời ông Đinh Thế Huynh tuyên bố, các chính trị gia của VN đang trên con đường "chuyên nghiệp hóa" như các đồng nghiệp ở những nước mà các đảng phái chính trị phải đấu tranh quyết liệt. Thời của bí thư Kim Ngọc và chú M mấy chục năm trước, các hoạt động chính trị chủ yếu xoay quanh các nghị quyết của đảng bộ, trung ương đến địa phương. Ngày nay, bên cạnh nghị quyết và đại hội, các chính trị gia đã biết vận dụng truyền thông (media) và dư luận xã hội như những công cụ quan trọng cho hoạt động chính trị của mình. Có nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động vận động hành lang (lobby) cũng như các nhóm lợi ích (interest groups) đã và đang xuất hiện trong hậu trường chính trị VN, cùng lúc là sự nổi lên của tầng lớp trung lưu (middle class) với những quan tâm vượt ra ngoài vấn đề cơm áo gạo tiền hàng ngày. Đấy là dấu hiệu của một môi trường chính trị đang dần trưởng thành, dù chưa rõ theo chiều hướng tốt hay xấu.