Đỗ Thành Công

 • Bởi nguyen_y_van
  29/07/2013
  14 phản hồi

  Chính nhân dân Việt Nam, trong và ngoài nước phải đứng vững trên đôi chân của mình để đấu tranh dành tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Nhân quyền không đến từ đảng Cộng Hoà hay Dân chủ của Mỹ. Tự do và dân chủ cho Việt Nam, không thể ban phát từ Hoa Thịnh Đốn mà bằng từ sự hy sinh, khôn khéo và đấu tranh không mệt mõi của con dân Việt.

  Bởi Admin
  10/06/2013
  0 phản hồi

  Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực hơn 13 ngày, mỗi ngày trôi qua là một giai đoạn thử thách. Trong hoàn cảnh bị áp bức, phẩn nộ và đối đầu với cơ chế bạo quyền, chọn một thái độ thách đố với chế độ toàn trị bằng cả mạng sống của mình là giải pháp cuối cùng của những người đang ở trong tù.

  Bởi Admin
  03/03/2011
  1 phản hồi

  Đối đầu bất bạo động gồm hàng loạt chuỗi đấu tranh bằng hình thức vận động Nhân dân đồng loạt xuống đường thể hiện ý chí phản đối, không tuân lệnh, không cộng tác và bất chấp các định chế của chế độ đương quyền. Đây là phương thức khai dụng quyền lực của Nhân dân để đạt những mục tiêu bằng các hoạt động phản kháng ôn hoà.