Đỗ Minh Thương

  • Bởi Hồ Gươm
    15/06/2010
    0 phản hồi
    Chủ đề: Pháp luật

    Vụ Securency vừa có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới. Đó là ông Đỗ Minh Thương, làm việc cho Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương Việt Nam.