Đinh Nhật Uy

  • Bởi Admin
    11/11/2012
    22 phản hồi

    Về việc chế tạo thuốc nổ, tôi nói việc Kha làm được thuốc nổ đen từ hơn 3 năm rồi. Chính bản thân tôi hướng dẫn cho Kha về lý thuyết để chế tạo pháo bông. Kha đã làm được pháo bông và đốt nhiều lần vào các dịnh lễ tết. Tôi còn nói rõ, thuốc nổ đen đó tôi hay gọi là "thuốc bồi”, dùng để đốt pháo bông chơi thôi chứ tính chất nổ của nó yếu xìu và chế tạo thì dễ ẹc.

    Pages