điều kiện

 • Bởi Sapphire
  28/04/2015
  2 phản hồi

  Hãy hình dung (mà thực ra là chuyện có thật, nếu thấy rồi thì chỉ cần nhớ lại), sau 4 năm “triển khai”, một hôm, trong cuộc họp của ủy ban chống tham nhũng, sau một giờ huấn thị và động viên, khích lệ, đồng thời dặn đi dặn lại “đánh chuột đừng để vỡ bình”, vị cấp cao nọ hỏi các ủy viên: “Các đồng chí có quyết tâm không?” “Dạ có, thưa anh. Chúng em quyết tâm chống tham nhũng ạ!” Đám ủy viên đồng thanh trả lời. “Tốt lắm. Như vậy là tư tưởng sẵn sàng rồi, cơ chế có rồi. Bây giờ thì hành động!” Nhưng, trời ơi, hành động kiểu gì đây? Tôi nghe từ “hành động” thấy quá mắc cười! Nghĩ bụng, chắc là phát động “chống tham nhũng” cho vui thôi, làm gì có ý đồ nghiêm túc?

  Bởi Admin
  24/12/2014
  0 phản hồi

  Lao động trẻ em ở Indonesia phải làm việc trong những hố bùn, nơi thường xuyên xảy ra sạt lở đất gây nguy hiểm đến tính mạng, để cung cấp thiếc cho Apple.

  Bởi Admin
  11/09/2014
  18 phản hồi

  Nếu chúng ta chấp nhận rằng hiện nay xã hội Việt Nam còn thiếu dân chủ (như chính ngài Thủ Tướng đã nhiều lần hàm ý) thì phải làm gì và làm thế nào để thay đổi hiện trạng? Ngoài những vấn đề chính trị, vai trò của tăng trưởng kinh tế là như thế nào, và dân chủ ở Việt Nam sẽ yêu cầu những gì đối với văn hóa và giáo dục của đất nước?

  Bởi Admin
  11/08/2014
  0 phản hồi

  Xã hội dân sự hình thành và phát triển từ thế kỷ 18-19 song hành cùng sự phát triển của thương mại và nhà nước hiện đại. Ban đầu, nó như không gian hình thành bởi các quan hệ kinh tế và dần dần mở rộng qua các quan hệ dân sự khác như nghệ thuật, khoa học, và nhân đạo. Như vậy, xã hội dân sự là một sản phẩm tất yếu của sự phát triển xã hội, là nơi người với người hợp tác, giao lưu và hành động vì một mục đích chung. Trong bất cứ xã hội hiện đại nào, bất kể thể chế chính trị là dân chủ đa nguyên hay độc tài toàn trị, xã hội dân sự vẫn tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, sự lớn mạnh và hữu ích của nó phụ thuộc nhiều vào ba yếu tố, mà có lẽ cũng là ba nhóm giải pháp cần thực thi ở mỗi quốc gia.

  Bởi Admin
  02/01/2012
  4 phản hồi

  Tôi đang đọc cuốn “On Democracy” (Bàn về dân chủ) của Robert A. Dahl (Yale University Press 1998) do một người bạn đưa cho. Đọc, vì đây là vấn đề tôi quan tâm, và cũng là để đóng góp vào quá trình dịch cuốn sách này ra tiếng Việt để phục vụ những nhà khoa học của VN cần tư liệu về vấn đề này.

  Bởi Admin
  06/05/2011
  3 phản hồi

  Nếu hiến pháp, các đảng chính trị, bầu cử tự do, truyền thông độc lập là điều kiện cần để nhận diện, thiết lập chính thể dân chủ thì hệ thống luật pháp dân chủ, tinh thần dân chủ, sinh hoạt dân chủ là điều kiện đủ để kích hoạt cho thể chế chính trị dân chủ khởi động. Cả hai giống như thể xác và hơi thở tạo thành con người sinh động, thể xác thiếu hơi thở con người sẽ chết, sẽ không tồn tại được và ngược lại, thiếu thể xác sẽ không có con người hoàn chỉnh, đúng nghiã con người.

  Bởi Admin
  09/03/2011
  2 phản hồi

  Lắng nghe kiến nghị của các trí thức trong Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam (Vusta) về hoàn thiện thể chế cho phản biện, tăng biên chế, phê duyệt điều lệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cho hay, sẽ lưu ý và đôn đốc các bộ ngành để sớm tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động của giới trí thức.