điều 4

 • Bởi Admin
  08/10/2012
  5 phản hồi

  Dựa vào qui định này, đảng cộng sản Việt Nam chỉ với hơn 3 triệu đảng viên đã áp đặt sự lãnh đạo tuyệt đối lên toàn bộ nhà nước và xã hội Việt Nam kể từ khi đất nước được độc lập. Đảng cộng sản đã xây dựng hệ thống chính trị, hệ thống tư pháp, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, quân đội,… dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản. Hơn 84 triệu công dân Việt Nam không phải là đảng viên đảng cộng sản đã bị tước đoạt mất quyền và cơ hội tham gia lãnh đạo và quản lý đất nước. Có biết bao nhiêu công dân Việt Nam đầy tài năng, và tấm lòng nhiệt huyết với đất nước đã và đang bị mất quyền và cơ hội lãnh đạo và quản lý đất nước. Mặc dù Hiến pháp và Công ước quốc tế qui định họ có quyền và cơ hội ngang nhau với các công dân theo đảng cộng sản. Sự bất công này đã làm cho đất nước Việt Nam lạc hậu và kém phát triển hàng thập kỷ so với các nước trong khu vực và hàng trăm năm so với các cường quốc trên thế giới.

  Bởi Khách
  31/07/2012
  8 phản hồi

  Ví dụ , một ngày đẹp trời nào đó, sau khi đối chiếu với nhu cầu thực tiễn, Đảng không còn tin tưởng vào chủ nghìa Cộng sản bởi mọi đảng viên đã giàu sụ và thành tầng lớp đại gia chủ, lúc đó Đảng thay đổi lý luận cho phù hợp và không còn theo chủ nghĩa Mác-Lênin nữa. Lúc đó , tuy chỉ là một hành vi nhỏ của 1 tổ chức Đảng là sửa lại điều lệ, bớt đi vài chữ trong điều lệ Đảng của mấy triệu Đảng viên, nhưng lại buộc Quốc gia và toàn dân phải sửa lại Hiến Pháp. Bởi nếu không sửa Hiến Pháp thì trong văn bản đó vẫn còn câu “ theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin” trong khi thực tế không theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Hiến Pháp sẽ trở thành đối tượng phải sửa để tránh trở thành vô nghĩa.

  Bởi Khách
  06/12/2011
  38 phản hồi

  Chính vì sự sợ hãi và vô cảm đó của dân chúng trong thời gian kéo dài, đã khiến đảng CSVN từ lấn quyền tới lạm quyền và vi phạm Hiến pháp. Điều đó thể hiện rõ nhất bắt đầu trong bản Hiến pháp năm 1980, khi mà đảng CSVN tự phong cho họ cái quyền là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội bằng Điều 4 của Hiến pháp và cũng từ đó Quân đội nhân dân từ chỗ trung với nước - hiếu với dân trở thành trung với đảng, còn lực lượng công an nhân dân cũng bị biến thành công cụ bảo vệ đảng theo phương châm còn đảng, còn mình.

  Bởi Admin
  01/11/2011
  21 phản hồi

  Hiến pháp 1946 làm nổi bật lên nguyên tắc cơ bản là đặt pháp quyền lên trên Nhà nước và quyền phúc quyết Hiến pháp là thuộc về dân. Nhà nước pháp quyền phải được tổ chức theo nguyên tắc là tam quyền phân lập, để kiểm tra lẫn nhau. Trong Nhà nước pháp quyền ấy, Nhà nước và công chức chỉ được phép làm những gì luật pháp cho phép, còn người dân thì được làm tất cả những điều gì luật pháp không cấm. Những yếu tố pháp quyền đặt lên trên nguyên tắc quyền lực và tổ chức quyền lực là điều mà các Hiến pháp sau này không làm rõ. Bây giờ sửa đổi thì phải quay trở về với tinh thần, nội dung và những nguyên tắc mà Hiến pháp 1946 đã đạt được.

  Bởi Khách
  04/09/2011
  1 phản hồi

  Sau hơn 50 năm đất nước đã có nhiều thay đổi lớn, cấu trúc đó đã trở thành giáo điều trước xu thế dân chủ hoá đời sống xã hội trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - chính trị ngày càng mạnh mẽ. Người dân, xã hội đã nhận thấy rằng cấu trúc quyền lực cao nhất của xã hội thì người dân nhất định phải được tham gia sinh hoạt chính trị, tham gia vào quá trình kiến tạo, hình thành cấu trúc quyền lực trên đây bằng lá phiếu của mình (đây là cốt lõi của chế độ dân chủ chính trị). Sự phát triển của nhu cầu trên càng bộc lộ sâu sắc sự bất cập giữa lý thuyết về quyền lực (khép kín) của Đảng và những quy định của Hiến pháp về dân chủ.

  Bởi Khách
  11/08/2011
  1 phản hồi

  Một cựu Đại biểu Quốc hội của Việt Nam vừa lên tiếng với BBC cho rằng Quốc hội khóa XIII cần cụ thể hóa việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó có phương án sửa điều 4 về vai trò của Đảng Cộng sản.

  Bởi Admin
  11/08/2011
  35 phản hồi

  Các đảng phái đối lập là một thành phần cần thiết và bắt buộc phải có của tiến trình dân chủ. Sự cạnh tranh và sự giám sát giữa các đảng phái sẽ giúp cho hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, nhân dân có quyền trong sự lựa chọn của mình dành cho các đảng phái. Điều này giúp cho đảng cộng sản cầm quyền cũng như các đảng phái khác phát huy hết khả năng, trí tuệ để phục vụ nhân dân và đất nước. Sự giám sát giữa các đảng chính trị sẽ chống tham nhũng một cách hiệu quả.

  Bởi Admin
  08/04/2011
  3 phản hồi

  Bảo làm sao nhân dân ta vẫn không bằng được thế giới, nghĩ bao lâu giờ mới nhận ra được, may nhờ có Phương Nhi trên báo QĐND mở mắt cho. Hóa ra vì nhân dân ta từ xưa đến nay có thói quen lật đổ chế độ nhiều quá, đâm ra không giữ được phẩm giá, đến giờ mới khổ. Nào thử đếm xem lịch sử nước ta có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa nông dân nhằm lật đổ chế độ lúc đó. Nhiều vô biên trung đại đến cả cận đại đến cả hiện đại cũng có luôn.

  Bởi Hồ Gươm
  03/04/2011
  0 phản hồi

  Giữa những người thời ấy có cuộc tranh cãi: Giả sử có lúc giữa ĐẢNG và CHÂN LÝ không hoàn toàn khớp nhau thì theo Đảng hay theo Chân lý? Cánh Nhân văn bảo phải lấy CHÂN LÝ làm chuẩn để giúp Đảng sửa đổi phù hợp với CHÂN LÝ. Nhưng các Đảng viên chống lại kịch liệt, họ nói: Ngay cả khi Đảng mâu thuẫn với Chân lý vẫn phải theo Đảng, theo Đảng thì Đảng sẽ tìm lại Chân lý cho, chứ mất Đảng sẽ mất Chân lý vĩnh viễn(!).

  Bởi Admin
  12/03/2011
  11 phản hồi

  Không những các nhóm mà nhà nước CHXHCN VN gọi là "các thế lực thù địch" lên tiếng bênh vực ông Vũ, mà ngay cả trong nước cũng rất nhiều tầng lớp nhân dân cảm thông và muốn bênh vực cho ông. Rất nhiều người dân trong nước, là đảng viên, quan chức đã gọi điện, gửi thư, đơn đến văn phòng luật CHHV để xin được bênh vực ông, khẳng định ông vô tội hoàn toàn.

  Bởi Admin
  29/01/2011
  3 phản hồi

  Trong điều kiện một nền chính trị chịu sự áp đặt của một tổ chức, cá nhân hay một đảng phái nào đó thì nền chính trị đó không thể nói là ổn định. Ở đây, nền chính trị này chỉ có thể được coi là không có sự xáo trộn trong một giai đoạn nào đó chứ không có được cái “ổn”. Các chế độ độc tài như Marcos ở Philipines, Pinoche ở Chi Lê, Park Chung Hy ở Nam Hàn,v.v… trước đây áp dụng chế độ cai trị hà khắc và trừng trị những đảng phái hay cá nhân khác có manh nha trỗi dậy trong thời gian cầm quyền của nhà độc tài không phải là một sự ổn định chính trị.

  Bởi Admin
  20/10/2010
  0 phản hồi

  Đảng cộng sản Việt Nam […] là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội (Điều 4 Hiến pháp 1992). Vì thế đương nhiên Quốc hội chịu sự lãnh đạo của Đảng. Theo qui định của Hiến pháp, cơ quan duy nhất có quyền ban hành luật là Quốc hội (Điều 84 Khoản 1 Hiến pháp 1992). Điều mâu thuẫn thấy ngay là cơ quan chịu sự lãnh đạo lại ban hành luật qui định cho tổ chức lãnh đạo mình. Điều này về cơ sở lý luận là mâu thuẫn.

  Bởi Hồ Gươm
  20/06/2010
  26 phản hồi

  Cách đây một năm, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội đã nạp đơn kiện đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra toà do đã xâm hại nghiêm trọng quyền lợi quốc gia khi cho phép Trung Quốc khai thác bauxite trên quy mô lớn tại Tây Nguyên mà không thông qua Quốc hội, tạo nên một sự kiện pháp lý – chính trị chưa từng có không chỉ ở Việt Nam mà trong lịch sử thế giới cộng sản. Kỷ niệm một năm vụ kiện, VOA có cuộc phỏng vấn người khởi kiện.

  Pages