Diệc Lam

  • Bởi Mắt Bão
    04/10/2013
    0 phản hồi

    Giáo dục Việt Nam có chiều hướng dậy mọi người những điều đúng - sai, âm - dương, trong - ngoài, trên – dưới, lạc hậu - văn minh hơn là giúp con người nhận thức thế giới đa dạng. Rõ ràng thế giới không chỉ có trắng – đen nên với cách giáo dục hiện tại, con người dễ có một niềm tin tuyệt đối vào những điều mình cho là đúng, và những gì khác bị coi là sai hoặc lệch chuẩn cần phải điều chỉnh hoặc loại bỏ. Điều này không những thể hiện ở hành vi cá nhân, mà còn ở thái độ xã hội, thậm chí trong cả chính sách của nhà nước. Nó chính là cội nguồn của định kiến và kỳ thị, làm cho quá trình thay đổi xã hội diễn ra khá chậm, hoặc cái giá phải trả cho sự thay đổi khá cao.