đi trên thảm thủy tinh

  • Bởi Sapphire
    04/09/2015
    0 phản hồi

    Thử hỏi thì mới hay các cháu quanh xóm nhà mình hoàn toàn không biết làm việc ấy. Bố mẹ chúng người nói biết người nói không. Nhưng tóm lại bây giờ không cần phải học tập và rèn luyện loại kỹ năng này nữa vì chỉ cần kỹ năng đếm tiền trả là ta đã có những cuốn vở sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh và như ý.