đi tắt đón đầu

 • Bởi Sapphire
  20/08/2015
  0 phản hồi

  Cụ Cú phán rằng ý tưởng Gà hóa Cáo là rất sáng suốt, là chủ trương đúng, đường lối đúng. Còn việc phải tìm ra cách thức thích hợp, là việc của bọn Gà chúng bay, không phải việc của Lão. Lão cho chúng bay chủ trương thôi, làm được hay không được là do chúng bay cả đấy.

  Bởi Sapphire
  28/05/2015
  0 phản hồi

  Khi những tiêu cực của xã hội ngày một nhân rộng và trở thành chuyện bình thường, những người tử tế không chấp nhận thỏa hiệp với tiêu cực sẽ hoặc là phải tự động rút lui hoặc bị “chèn lấn” (mượn từ thuật ngữ crowding out trong kinh tế học). Đây là một hiệu ứng không mong muốn của mô hình tăng trưởng cũ của Việt Nam.

  Bởi Sapphire
  20/11/2014
  8 phản hồi

  Có vẻ như Bộ Chính trị cầm quyền trong nước đã rất coi nhẹ cái phần gốc nói trên, cho nên năng suất lao động xã hội rất thấp, công nhân chuyên nghiệp thiếu trầm trọng, sáng chế phát minh hầu như vắng bóng, kỹ thuật lạc hậu đến mức tận cùng của khu vực, nền giáo dục vẫn theo kiểu giáo điều nhồi sọ.

  Bởi Hồ Gươm
  29/05/2010
  5 phản hồi

  SGTT - Nước ta giàu tài nguyên khoáng sản đến mức nào? Về việc này có lẽ nên nhắc lại một phát biểu dựa trên khoa học địa chất và ý tưởng thống kê của A. P. Aleksandrov, nguyên chủ tịch viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, theo đó trữ lượng khoáng sản của một nước nói chung tỷ lệ thuận với diện tích của nước ấy.

  Bởi Admin
  21/05/2010
  0 phản hồi

  Chủ nhân tương lai có nghĩa: hiện tại anh không phải là chủ nhân của đất nước, anh không có quyền bận tâm với những vấn đề hiện nay của nước nhà