destiny

 • Bởi Admin
  09/10/2011
  3 phản hồi

  Một con én không tạo ra mùa xuân, nhưng chắc chắn nhiều con én sẽ báo hiệu cho mùa xuân. Mỗi người chúng ta hãy tự mình đốt lên một que diêm phá tan bóng tối theo cách của mình thay vì tuyệt vọng mà ngồi nguyền rủa bóng tối.

  Bởi Admin
  06/10/2011
  39 phản hồi

  Tôi có thể khẳng định rằng, đại đa số người Việt trong nước bây giờ lười biếng, quá dễ dàng thỏa mãn với những kiến thức hạn hẹp mà họ học tủ được từ trường học hay qua báo chí lề phải trong nước. Người Việt trong nước bây giờ lười biếng tìm tòi chân lý và lẽ phải từ những nguồn kiến thức vô tận và có thể dễ dàng sưu tầm/gạn lọc từ Internet. Và tệ hơn nữa là khi họ đã biết, thì đa phần chấp nhận "sống với lũ" hay thỏa hiệp với chế độ để tìm lợi ích cho bản thân.