đền ơn đáp nghĩa

 • Bởi Diên Vỹ
  13/02/2015
  0 phản hồi

  Ngoài ra sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường đào tạo nghề có hoàn cảnh khó khăn, các bạn công nhân xa quê không có điều kiện về quê đón tết, thanh niên khuyết tật, cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của Thành đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, gia đình chính sách, mẹ VN anh hùng, gia đình khó khăn, người già neo đơn cũng thuộc đối tượng được chăm lo dịp cuối năm... Dự kiến sẽ vận động ít nhất 7.500 phần quà (500.000 đồng/phần) để gửi tặng các đối tượng trên

  Bởi Diên Vỹ
  02/12/2013
  1 phản hồi
  sunset.2.jpg

  Những bà mẹ Việt Nam anh hùng nào "còn" được xuất hiện trên TV, trên mặt báo, "còn" được tặng hoa tặng quà thì phải biết ơn đảng ơn chính phủ. Bà mẹ Việt Nam anh hùng nào chỉ còn sót lạimái nhà tranh để che đầu, bữa đói bữa no thì cũng nhớ ơn đảng ơn chính phủ. Còn bà mẹ Việt Nam anh hùng nào bị chúng nó cướp đến không còn manh giáp thì cũng nhớ ơn đảng ơn chính phủ. Không nhớ ơn không được, vì sau khi đất nước được hòa bình, lũ cướp chúng nó nói ra rả trong những ngày lễ, hai tay dâng lên "Mẹ đã có cả nước non".