đế quốc Mỹ

 • Bởi Đa Nguyên
  04/05/2015
  6 phản hồi

  Nếu muốn xem ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ‘thắng lợi vĩ đại’ của Đảng thì rất dễ hiểu tại sao trong toàn văn riêng từ ‘Đảng’ đã xuất hiện tổng cộng 41 lần trong khi đó từ Việt Nam chỉ xuất hiện 28 lần. Song, nếu muốn xem ngày 30 tháng 4 là một ngày để nhớ đến những hy sinh của người dân từ tất cả các phía và hướng tới một nước Việt Nam dân chủ, bao trùm, văn minh, hòa giải v.v. thì cách viết như thế chưa chắc đã thích hợp.

  Bởi Khách
  14/01/2010
  0 phản hồi

  Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia đang tranh giành ngôi vị trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp. Những cuộc cạnh tranh giờ đây cũng ngày càng khốc liệt và không kém phần hấp dẫn, lí thú. Qua sự kiện này, Mỹ đã "nhẹ nhàng đánh tiếng" đến một vấn đề cực kì nhạy cảm của đối tác Trung Quốc. Quả thực, đây là một vố đau mà chính quyền Bắc Kinh vừa nhận được từ Mỹ. Diễn biến hấp dẫn đến đâu thì phải chờ phía Trung Quốc "đáp lễ" lại.

  Bởi tqvn2004
  09/09/2009
  0 phản hồi
  Chủ đề: 

  Chính đế quốc Mỹ là kẻ cổ vũ thực dân Pháp phản bội Hiệp định 6-3-1946 và gây chiến tranh xâm lược trở lại; chúng đã thúc đẩy thực dân Pháp thực hiện chính sách "dùng người Việt đánh người Việt". Tháng 8 nǎm 1947, một phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đến gặp Bảo Đại ở Hương Cảng, lôi kéo tên vua bù nhìn thất thế này, lúc ấy đang lang thang ở những hộp đêm, để chuẩn bị đưa lên ngai vàng mục nát một lần nữa. Tháng 12-1947, tên đó xui giục thực dân Pháp dùng con bài "Bảo Đại". Tên phái viên Mỹ đó tuyên bố: "Nếu Pháp không dùng thì Mỹ sẽ trực tiếp nắm lấy".