David Frum

  • Bởi Admin
    26/04/2010
    2 phản hồi

    Mâu thuẫn nực cười và ảm đạm của xã hội Trung Quốc hiện đại là thế này: Tầng lớp trung lưu khổng lồ của Trung Quốc – chưa nói đến khoảng 600.000 triệu phú của nó – phải nhờ đến những hậu duệ cộng sản của Mao Trạch Đông và chế độ độc đảng của họ để bảo vệ tài sản cá nhân của mình.