Dâu Trái

 • Bởi Khách
  01/12/2011
  3 phản hồi

  Với những gì mình đã kinh qua, mình thật lòng khuyên cậu hãy xin bố cậu cho cậu trở lại chiếc ghế mà cậu đang ngồi trước đây, tuy là khiêm tốn nhưng nó cũng là ước mơ của bao con người đấy.Đừng để con đường "hoan lộ" biến thành con đường "hoạn lộ" cu Nghị nhé! Bởi nói theo cách nói của cụ Nguyễn Du bên nước cậu thì: Chữ "hoạn" liền với chữ "hoan" một vần.

  Bởi Khách
  29/10/2011
  3 phản hồi

  Cuối cùng tôi xin nhắn gởi lại một câu để ngài suy ngẫm, có thực hiện hay không thì tùy ngài: Quyền lực, đồng tiền, ma mãnh và độc ác cũng không bảo vệ được những thể chế chính trị độc tài, những con người độc tài mà chúng chỉ nuôi dưỡng cái ác để rồi chính cái ác sẽ tiêu diệt cái ác.