đầu tiên

 • Bởi CM
  05/08/2015
  7 phản hồi

  Có thể thấy rằng, việc đương đầu và xử lý với những thách thức đảm bảo thực thi các cam kết thỏa thuận tại TPP không hề đơn giản. Vì vậy, chính phủ Việt Nam cần phải chuẩn bị và đề ra hướng thực hiện ngay từ bây giờ. Đây không chỉ là một biện pháp phòng vệ, mà còn là một biện pháp bảo đảm quyền lợi của Việt Nam như một thành viên của TPP.

  Bởi Khách
  19/02/2010
  2 phản hồi

  “Bán tự vi sư” (nửa chữ cũng là thầy) có lẽ vẫn là chưa đủ khi tôi muốn nói về một người THẦY - người chưa từng dạy tôi dù chỉ là nửa chữ; nhưng từ khi tôi học sử, tôi luôn coi thầy là một trong những người thầy đáng trọng, đáng kính - bất kể những đổi thay, bất kể những hoả hoạn, mây mù và bất kể luôn cả những điều khó hiểu… Người thầy đó, trong mắt tôi – là thầy của những bậc thầy - Học giả Trần Trọng Kim (TTK). Trong bài viết này, xin không bàn đến con người chính trị của TTK, mà chỉ bàn đến Bậc Thầy sử học TTK.