dầu lửa

 • Bởi Khách
  15/06/2011
  3 phản hồi

  Như nhiều nhà phân tích đã nêu ý kiến, Việt Nam cần đưa hình ảnh Việt Nam mong muốn hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nước nhỏ bị Trung Quốc chèn ép, đe dọa và dùng vũ lực để thỏa mãn tham vọng bành trướng của họ. Việt Nam phải kiên định khẳng định chủ quyền của mình tại Biển Đông, không thể thỏa hiệp trong vấn đề chủ quyền. Bên cạnh đó Việt Nam và các nước có liên quan, có lợi ích gắn với Biển Đông cần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh chống biện pháp dùng vũ lực giải quyết tranh chấp. Đó không chỉ là lợi ích của riêng Việt Nam mà còn là lợi ích của tất cả các bên.

  Bởi tqvn2004
  18/03/2009
  0 phản hồi
  Crude_Oil_Urals.jpg

  Theo qui luật thứ nhất của nền chính trị dựa trên dầu mỏ thì giá dầu trung bình thế giới càng cao, tự do ngôn luận, tự do báo chí, các thiết chế về bầu cử tự do và trung thực, tinh thần thượng tôn pháp luật, sự độc lập của toà án và các đảng phái chính trị càng mờ nhạt. Xu hướng tiêu cực này càng bị khoét sâu thêm bởi tác nhân sau đây: giá dầu càng cao thì lãnh tụ các quốc gia dầu hoả càng quay lưng lại với dư luận của cộng đồng quốc tế.