đất nước đứng lên

 • Bởi Hồ Gươm
  18/08/2011
  2 phản hồi

  Ta lại hát “Dậy mà đi”
  Những tiếng hát giục con người đứng dậy
  Kim Quy hỡi, chắc Người nghe thấy
  Lưỡi gươm thiêng thuở ấy lại trao dân
  - Bóng tối kia !
  Lùi lại trước gươm thần!