Đào Vĩnh Ninh

 • Bởi Admin
  21/07/2010
  1 phản hồi

  Trí thức là những người có hiểu biết sâu rộng, hay nói cách khác là sở hữu “tri thức” ở mức độ cao, mà “tri thức” nhân loại tích luỹ được từ trước đến nay không chỉ là khoa học tự nhiên hay kỹ thuật mà còn bao gồm khoa học xã hội - nhân văn và các tri thức khác về đời sống vật chất và tinh thần. Tầng lớp trí thức cũng không chỉ bao gồm những người có bằng đại học trở lên hay những nhà nghiên cứu lý thuyết.

  Bởi Admin
  21/07/2010
  0 phản hồi

  Dường như, định nghĩa "Trí Thức" & các đặc điểm của giai cấp trí thức bác đưa ra có một sự ảnh hưởng rất lớn từ định nghĩa về tầng lớp Trí Thức của chủ nghĩa Marx-Lenin. Theo đó, tầng lớp Trí Thức sẽ là tầng lớp lãnh đạo xã hội, cho nên ở những đặc tính của tầng lớp trí thức, bác gắn vào nó cả những tố chất như những tố chất của những nhà lãnh đạo - như lòng tin, tính háo danh và hoài bão, hay cả lòng tự trọng hay tính sáng tạo nữa.