đạo Khổng

 • Bởi Diên Vỹ
  21/10/2013
  0 phản hồi

  Quản lý các Viện Khổng học là Văn phòng Uỷ ban Quốc tế về Tiếng Trung Quốc, gọi tắt là Hán Ban. Đây là một tổ chức quần chúng phi lợi nhuận được quản lý bởi một nhóm người xuất thân từ các bộ của chính phủ, bao gồm Hội đồng Nhà nước, Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá. Sự liên hệ với chính quyền Trung Quốc khiến cho các Viện Khổng học bị chỉ trích.

  Bởi Diên Vỹ
  19/10/2013
  0 phản hồi

  Nhưng việc phát triển nhanh như thế chắc chắn sẽ dẫn đến những săm soi cùng với nỗi lo sợ chung quanh việc Trung Quốc ngày càng có thêm uy quyền kinh tế lẫn chính trị, đã dẫn đến những thái độ phản đối. Thật thế, các học viện này - mặc dù được Trung Quốc giải thích duy nhất chỉ là những công cụ nhằm quảng bá “ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc ở nước ngoài” - đã được một số người xem như là những guồng máy tuyên truyền của Trung Quốc trên toàn thế giới.

  Bởi Diên Vỹ
  18/10/2013
  0 phản hồi

  Cả hệ thống Viện Khổng học được tính là sẽ hoạt động theo công thức chia sẻ chi phí 50-50 giữa Hán Ban (bộ phận chủ quản của Văn phòng Uỷ ban Quốc tế về Tiếng Trung Quốc - một cơ quan phi chính phủ và phi lợi nhuận liên kết với Bộ Giáo dục Trung Quốc) và trường đại học của quốc gia có liên quan.

  Bởi Diên Vỹ
  17/10/2013
  2 phản hồi

  Sự đi lên về vị thế trên thế giới của Trung Quốc đang làm nảy ra việc nhìn lại những giá trị truyền thống cũ. "Giờ đây kinh tế Trung Quốc đang tương đối tốt đẹp so với nhiều quốc gia khác, người ta nói rằng 'hượm đã, có thể là truyền thống của chúng ta đã đóng góp vào việc này.'" Và đấy là lúc Khổng giáo bước vào khung cảnh, và nó có thể được liên hệ đến niềm tự hào văn hoá.

  Bởi Diên Vỹ
  17/10/2013
  0 phản hồi

  Liệu có phải chỉ nhờ cái tên mà Khổng Tử đã được chọn để đại diện cho Trung Quốc trước thế giới, hay đây thật sự là một lựa chọn tốt nhất, không còn nghi ngờ gì rằng các học viện này là những chiến thuật về quyền lực mềm thành công nhất của của đất nước. Mặc dù kế hoạch ban đầu của Văn phòng Uỷ ban Quốc tế về Tiếng Trung Quốc (hoặc Hán Ban) chuyên cấp ngân sách cho các học viện, là chỉ thiết lập 100 cơ sở trên toàn thế giới vào năm 2010, mục tiêu này đã nhanh chóng được thay đổi thành 500 khi các học viện hoạt động tốt hơn mong đợi.

  Bởi tqvn2004
  11/08/2009
  0 phản hồi

  Sự giả dối này có một căn nguyên văn hóa sâu xa. Đó là tàn dư giả dối trong một xã hội phong kiến tôn thờ đạo Khổng, cái văn minh salon phòng khách của Pháp và cái giáo điều, giả dối trong mô hình XHCN kiểu cũ.